Faaborg-Midtfyn Kommune søger en kompetent og udviklingsorienteret sagsbehandler til Team Beskæftigelse & Integration

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være vores nye kollega i Team Beskæftigelse & Integration – er du engageret, fleksibel og resultatorienteret, og er du interesseret i at være med helt fremme i det gode jobrettede møde med borgere og virksomheder, så er det dig, vi søger.

Vi søger en ny kollega til en fuldtidsstilling som sagsbehandler i Team Beskæftigelse & Integration pr. 1. august 2023.

Stillingen vil i starten være i Integrationsgruppen, hvor du vil skulle arbejde både med ukrainske integrationsborgere og andre flygtningegrupper.
Henad vejen vil der forventeligt ske ændringer i opgavevaretagelsen til sagsbehandlingsfunktioner for andre borgergrupper som f.eks. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • Har erfaring med myndighedsarbejde indenfor integrations- og beskæftigelsesområdet, herunder kendskab til lovgivningen på områderne
 • Er systematisk og struktureret samt evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold
 • Har kendskab til arbejdsmarkedet og kan omsætte denne viden i dine borgersamtaler
 • Er i stand til at kunne afdække borgerens héle situation, og du kan koordinere indsatser på tværs af området, forvaltninger, sektorer og organisatoriske skel
 • Er velformuleret, skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer
 • Er positiv og ønsker at bidrage til det gode arbejdsmiljø
 • Har gyldigt kørekort
Integrationsgruppen er tværfagligt sammensat og varetager sagsbehandlingen for de borgere, hvor der kræves en integrationsfaglig indsats. Det betyder, at vores sagsbehandlere arbejder med både jobparate og aktivitetsparate integrationsborgere. Udover sagsbehandlere består Integrationsgruppen desuden af en boligmedarbejder, frivilligkonsulent, familiekonsulenter, ukrainsk vejleder, jobkonsulenter og integrationsfaglig konsulent. Teamet arbejder helhedsorienteret om den enkelte borger og/eller familie.

Teamet Beskæftigelse & Integration, som Integrationsgruppen er en del af, varetager også beskæftigelsesindsatsen for jobparate- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og revalidender. Udover sagsbehandlere og jobkonsulenter er der i teamet også ansat én medarbejder, der behandler seniorpensioner og som er en del af pensionsnævnet samt to beskæftigelsespsykologer, der leverer ydelser til alle relevante målgrupper på tværs i Jobcenteret. 

Velkommen til Jobcentret i Faaborg-Midtfyn Kommune:
Vi har fokus på at give borgerne den bedst mulige indsats med hensyn til at støtte, udvikle og afklare den enkelte i forhold til arbejdsmarkedet, og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever jobcentret som en god samarbejdspartner. Møder foregår derfor gerne ”ud af huset” - enten i andre kommunale bygninger, tættere på borgerne eller på virksomhederne.
Vi er en dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen. Vi har fokus på resultatskabelse og arbejder blandt andet med udgangspunkt i kommunens Beskæftigelsesplan for at sikre effekt- og procesmål samt værdiskabelse og udvikling for borgere, virksomheder og samarbejdspartnere gennem høj faglighed, kvalitet og rettidighed. Derfor arbejder alle myndighedssagsbehandlere med et fælles redskabskatalog, som fx indeholder ABC jobstrategi, UGU- og Gamemaster-modellen.
Vi samarbejder både tværfagligt og helhedsorienteret, så borgere, virksomheder og samarbejdspartnere oplever en koordineret opgaveløsning i mødet med Arbejdsmarked og Faaborg-Midtfyn Kommune.  

Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi prioriterer teamwork og fælles opgavevaretagelse, både i eget team, på tværs i Arbejdsmarked og med andre fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles, og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • Vi arbejder med at give, modtage og efterspørge feedback via metoden KDP for at udvikle os fagligt
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi har fleksible arbejdspladser i flermandskontorer
 • Kulturblomsten” og Den værdiskabende adfærd er vores fælles afsæt i Arbejdsmarked, der handler om, hvordan vi møder hinanden og borgerne i en fortsat foranderlig hverdag
Vi tilbyder
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder  
 • Dygtige og engagerede kolleger  
 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet 
 • En moderne indrettet arbejdsplads centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Stillingsbetegnelse: Sagsbehandler
Arbejdssted: Lindevej 5, 5750 Ringe, Arbejdsmarked
Arbejdstid: Fuldtid
Fast stilling med tiltrædelse pr. 1. august 2023.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingen eller om os, er du velkommen til at kontakte teamleder Lene Holm på tlf. 72 53 72 78.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Dette skal være os i hænde senest tirsdag d. 20. juni 2023 kl. 23.59. Medsend også gerne dit uddannelsesbevis.  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 26. juni 2023.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning - meget gerne med tilkendegivelse af, hvor og hvordan du ser dine kompetencer sat i spil mest optimalt.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Faaborg-Midtfyn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Faaborg-Midtfyn Kommune, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://faaborgmidtfyn.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=fa5b0104-d66c-4e5e-a26a-ac2a2aafe342

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5845862

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet