Fritids- og udslusningskonsulent der hjælper kriminalitetstruede unge tilbage til samfundet

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du drevet af at gøre en forskel for udsatte unge? Vil du støtte 15-17-årige, der afsoner en dom til at finde egne ressourcer gennem fritidsaktiviteter og bygge bro til meningsfulde fællesskaber i samfundet? Så er det måske dig, vi søger til vores 2 ungeafdelinger på Søbysøgård fængsel.

Om jobbet
Du får ansvar for at igangsætte og deltage i fritidsaktiviteter for de unge på vores afdelinger sammen med dine kolleger. Derudover understøtter du de unges vej tilbage til samfundet ved at præsentere dem for alternativer til et liv i kriminalitet og udsathed.

Du lykkes i stillingen, når du møder de unge i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres ressourcer engagerer dem i at planlægge og deltage i meningsfulde fritidsaktiviteter under og efter deres afsoning.

I fritidsdelen arbejder du med at give de unge modet til at indgå i fritidsaktiviteter og lysten til at engagere sig i dem. Aktiviteterne finder du på sammen med de unge. Det kan være alt fra sport og håndværksarbejde til rollespil og håndarbejde eller noget helt femte.

Sammen med de andre faggrupper støtter du de unge i at få gode aktiviteter ind i deres liv, som kan være med til at give dem en oplevelse af at være kompetente og have værdi. På sigt kan aktiviteterne være et springbræt til netværk og støtte den unge i at fravælge kriminalitet.

Du hjælper også de unge i overgangen til frihed. Det gør du eksempelvis gennem forberedende samtaler, hvor du prøver at sætte refleksioner i gang hos den enkelte unge om, hvad der skal ske, når de kommer ud igen. Herudover giver du løbende de unge nye input og viser dem dele af samfundet, som de kan have en sund kontakt til efter afsoning. Det kan f.eks. ske ved kontakt til kultur- og idrætsforeninger, klubber eller sociale fællesskaber. Eller ved kontakt til virksomheder, finde fritidsjobs og i nogle tilfælde finde praktikker i lokalsamfundet til de unge.

Vi samarbejder med forskellige aktører uden for fængslet, det er bl.a. frivillige organisationer, som kommer i fængslet. Du vil få en koordinerende rolle i forhold til sådanne samarbejdspartnere.

I dit arbejde vil du møde unge med meget forskellige baggrunde og mange forskellige problemer – ofte på en gang. De har typisk haft få eller ingen stabile voksne i deres liv. Det er unge, som ofte ikke ved hvordan eller kan se meningen i at indgå i samfundet. Det er her du kommer ind og giver de unge en positiv oplevelse, som stabil voksen og rollemodel.

Om dig
Du kan have en baggrund som pædagog, socialpædagog, lærer, pædagogisk assistent, træner i den lokale sportsforening eller en anden relevant baggrund. Det vigtigste er, at du har interesse for at gøre en forskel og også gerne erfaringer med at arbejde med unge, der:

 • er udadreagerende, kriminalitetstruede og/eller oplever psykiske vanskeligheder
 • har lange anbringelsesforløb bag sig
 • vokser op i udsatte familier, præget af omsorgssvigt, psykisk sygdom, vold i nære relationer eller misbrug
Det er også en fordel, hvis du har viden om og erfaringer med nogle af de nedenstående områder:

 • Aktivitetspædagogik
 • Idræt og bevægelse
 • Vidensdeling med fagpersoner
Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • er kreativ og fantasifuld i forhold til at finde på utraditionelle løsninger på en opgave
 • er fuld af energi og gåpåmod
 • kan arbejde fleksibelt og selvstændigt
 • kan arbejde samarbejdsorienteret i et tværfagligt team
 • kan give unge modet til at prøve noget nyt
Vi er åbne for forskellige faglige profiler og anbefaler alle, der har erfaring med at arbejde med udsatte unge eller udvikling af aktiviteter til udsatte unge at søge.

Vi tilbyder
Ungeafdelingerne er sammensat af et tværfagligt team som består af fængselsbetjente, lærere, pædagoger, socialrådgivere og værkmester, der alle hjælper hinanden med at motivere og flytte de unge.

Derudover tilbyder vi:

 • et uhøjtideligt miljø med plads til humor
 • et miljø med høj faglighed og ordentlighed
 • en tværfaglig arbejdsplads der løfter i flok
 • en ”både og” tankegang, hvor det både er muligt at have fokus på fængslets drift og udvikling af den pædagogiske indsats
 • månedlig behandlingskonference og supervision for teamet ved ekstern psykolog
Om afdelingerne
Stillingen dækker Søbysøgård fængsels to ungeafdelinger. Der er henholdsvis en åben afdeling med 5 pladser og en lukket afdeling med 7 pladser.

Under opholdet udarbejdes der behandlingsplaner for de unge i samarbejde med det øvrige personale. Der ydes en særlig pædagogisk indsats med henblik på at afklare de unge indsatte og bringe dem videre mod et liv uden kriminalitet.

Arbejdstid
Du skal være indstillet på, at det primære arbejde med de unge foregår i eftermiddagstimerne i hverdagene og i weekenderne.

Stillingen er på 37 timer og med flekstid. Det giver dig mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af dit arbejde, selvfølgelig med hensyntagen til opgaverne og aktiviteterne med de unge samt deltagelse i mødeaktiviteter mv.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til fællesoverenskomst mellem staten og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale for pædagoger m.fl. i Kriminalforsorgen eller i henhold til anden relevant overenskomst afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund sammenholdt med stillingsindholdet.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen.

Tjenestedet er Institution Midtfyn, Søbysøgård Fængsel, Søvej 27, Nr. Søby, 5792 Årslev.

Stillingerne er på henholdsvis 37 om ugen fordelt over dag- og aftenvagter på hverdage samt weekender/helligdage og er ledig til besættelse 1. juni eller snarest derefter.

Du søger stillingen via linket "Søg stillingen”.
Din ansøgning med CV skal være modtaget senest den 20. maj 2024.

Samtaler forventes afholdt den 23. maj 2024.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at du, såfremt du indkaldes til samtale, giver dit samtykke til at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Inden en eventuel ansættelse skal vi modtage dokumentation for dit CV, f.eks. ansættelsesbeviser og eksamensbeviser. Hvis du indkaldes til samtale, skal du medbringe billedidentifikation, f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til enhedsleder Hanne Vilstrup på mail Hanne.Vilstrup@krfo.dk og/eller telefon 7255 3770.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Faaborg-Midtfyn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Søbysøgård Fængsel, Søvej, 5792 Årslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6043226

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet