GENOPSLAG - 2 pædagoger/pædagogiske assistenter til ungeafsnittet i Institution Midtfyn, Søbysøgård Fængsel

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Institution Midtfyn, Søbysøgård Fængsel søger to ny kolleger til at varetage den pædagogiske indsats på ungeafsnittet. Stillingerne er henholdsvis en fuldtidsstilling og en deltidsstilling på ca. 30 timer. Stillingerne er til besættelse pr. 1 juni 2024 eller snarest derefter.

Vi har 2 ungeafdelinger, hvor de 15-17 årige afsoner. En afdeling i åbent regi og en i lukket. Du vil blive tilknyttet afdelingen i det åbne regi, men skal forvente at have hjælpe til på ungeafdelingen i lukket ved f.eks. ferie. Afdelingen har plads til 5 unge, og i lukket er der plads til 7 unge.

Vi ønsker en pædagogisk medarbejder, som er uddannet pædagog/pædagogisk assistent og/eller som har dokumenteret erfaring fra arbejde i en døgninstitution, gerne med udsatte unge. Du mestrer evnen til at balancere mellem at skabe følgeskab og relationer på den ene side, at skabe tydelige rammer og fastholde struktur på den anden side. Du har erfaring med at arbejde forebyggende samt håndtere personer med adfærdsmæssige og psykiske udfordringer.

På afdelingen tilbydes de unge afsoning i et pædagogisk miljø, hvor tydelighed og struktur er nogle af de bærende elementer for gennemførelse af dagligdagens aktiviteter.

Endvidere lægges der vægt på en motiverende og anerkendende tilgang, hvor understøttelse af den unges kompetencer og ressourcer, er med til at skabe udvikling hos den unge til et liv mod uddannelse og arbejde.

I hverdagen deltager de unge blandt andet i skole/undervisning, misbrugssamtaler, sport, erhvervsfaglige aktiviteter og træning i ADL. Din fornemmeste opgave vil være at skabe positive relationer til de unge, så du der igennem får mulighed for at arbejde med de unges motivation for at skabe forandringer mod et liv uden kriminalitet. Dette ved at træne de unge i ADL, motivere dem til at indgå i hverdagens aktiviteter, have samtaler med de unge og meget mere.

Har du selv kompetencer inden for fritids- og hobbyverdenen, er det kun et plus.

Vi forventer, at du

 • er uddannet pædagog/pædagogisk assistent
 • har dokumenteret erfaring fra lignende stilling
 • kan dokumentere skriftligt
 • vil indgå i et tværfagligt samarbejde med lærer, pædagoger, fængselsbetjente, socialrådgiver m.fl.
 • har lyst til at arbejde pædagogisk efter aftalte behandlingsplaner
 • kan motivere de indsatte, og har nemt ved at danne gode relationer
 • er vedholdende i din tilgang
 • kan arbejde med og rumme konflikter
 • har lyst til at arbejde med adfærdsvanskelige unge
 • kan kommunikere anerkendende og værdsættende og kan lide at arbejde med unge mennesker, der har det svært
 • er psykisk robust og kan sætte grænser på en ordentlig måde
 • er rolig og afbalanceret i din væremåde
 • stadig kan se muligheder, selvom du møder modstand
 • besidder kreative evner
 • er fleksibel, idet der kan være opgaver på andre afsnit end ungeafdelingen
Vi forventer også, at du er selvstændig, energisk, serviceorienteret, fleksibel og parat til at indgå i en spændende hverdag, hvor opgaven med at bringe de indsatte bedre videre til et liv uden kriminalitet, blandt andet gennem uddannelse, er i centrum.

Endelig lægger vi vægt på, at du som person kan og vil støtte op om det gode arbejdsmiljø ved at have godt humør og have gode kompetencer i at arbejde i teams.

Vi tilbyder

 • en spændende stilling, hvor der er plads til kreative ideer
 • et uhøjtideligt miljø med plads til humor, men med en respektfuld tone
 • et miljø med høj faglighed og ordentlighed
 • tværfagligt samarbejde med flere forskellige faggrupper
 • en ”både og” tankegang, hvor det både er muligt at have fokus på fængslets drift, herunder sikkerhed, og hvor udvikling og forandring også er et fokusområde
 • månedlig behandlingskonference og supervision
Der vil bliver tilrettelagt et introforløb, således du får kendskab til fængslet og de indsatte, du skal arbejde med.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til fællesoverenskomst mellem staten og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale for pædagoger m.fl. i Kriminalforsorgen eller i henhold til anden relevant overenskomst afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund sammenholdt med stillingsindholdet.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen.

Tjenestedet er Institution Midtfyn, Søbysøgård Fængsel, Søvej 27, Nr. Søby, 5792 Årslev.

Stillingerne er på henholdsvis 37 og 30 timer om ugen fordelt over dag- og aftenvagter på hverdage samt weekender/helligdage og er ledig til besættelse 1. juni eller snarest derefter.

Hvem er vi
Søbysøgård Fængsel, der er en del af Institution Midtfyn, har plads til 181 indsatte. 139 i det åbne fængsel og 42 i det lukkede fængsel. Institution Midtfyn består, ud over Søbysøgård Fængsel, af Ringe Fængsel, udslusningsfængsel Kværndrup, samt Assens og Svendborg arrester. Målgruppen er mænd i alderen 15 – og opefter. De 99 ansatte i fængslet dækker forskellige faggrupper som bl.a. fængselsbetjente, pædagoger, socialrådgivere, lærere, faglærere, værkmestre, behandlere m.fl.

Ungeafdelingerne er sammensat af et tværfagligt team som består af fængselsbetjente, lærere, pædagoger, værkmester og socialrådgiver. Der er ligeledes tilknyttet en ekstern supervisor, som løbende afholder supervision og behandlingskonferencer med personalegruppen. Herfra udarbejdes den fælles pædagogiske indsats, så alle trækker på samme hammel.

Personalet udarbejder skriftlige evalueringer til brug for arbejdet med de unge.

Der ydes en særlig pædagogisk indsats med henblik på at have en struktureret og forudsigelig hverdag, hvor de unge oplever ro og retning, og sammen med personalet kan arbejde på succeser og frem mod et liv uden kriminalitet.

Afdelingens målgruppe kan være udfordret både på indlæring, adfærd samt det at indgå i samarbejdsrelationer og fællesskaber.

Derudover samarbejder vi også med fængslets beskæftigelse for, at de unge kan afprøve håndværksfag, ligesom vi træner de i indsatte i ADL (almindelig daglig livsførelse).

Du søger stillingen via linket "Søg stillingen”.
Din ansøgning med CV skal være modtaget senest den 20. maj 2024.

Samtaler forventes afholdt den 24.05.24.

Du bedes anføre i din ansøgning, om du ønsker en stilling på fuldtid eller deltid.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at du, såfremt du indkaldes til samtale, giver dit samtykke til at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Inden en eventuel ansættelse skal vi modtage dokumentation for dit CV, f.eks. ansættelsesbeviser og eksamensbeviser. Hvis du indkaldes til samtale, skal du medbringe billedidentifikation, f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til enhedsleder Hanne Vilstrup på mail Hanne.Vilstrup@krfo.dk og/eller telefon 7255 3770.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Faaborg-Midtfyn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Søbysøgård Fængsel, Søvej, 5792 Årslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6041127

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet