Graver

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Graver

Stillingen som graver ved Årslev-Sdr. Højrup Kirke, Årslev-Sdr. Højrup Sogn er ledig pr. 1. januar 2024.

Stillingen er på ca. 30 timer pr. uge.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

  • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens pleje og vedligeholdelse
  • Forestå det praktiske arbejde ved jordbegravelse og urne nedsættelse
  • Varetage og være ansvarlig for sognehusets udenomsareal samt præsteboligens have
  • Rengøring af kirkerne
  • Være ansvarlig for oprettelse og ajourføring af gravsteder og aftaler i kirkegårdssystemet og i Gias, udskrivning af regninger
  • Varetage kirketjeneste ved kirketjeners ferie og sygdom m.v.

 

Årslev-Sdr. Højrup Sogn har godt 2.300 indbyggere, og der er  4 øvrige medarbejdere (præst, kirketjener, kirkesanger samt organist) ansat i sognet.

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

  • Er fleksibel, engageret og ansvarsbevidst.
  • Kan arbejde selvstændigt og initiativrigt, herunder tilrettelægge egen arbejdstid og tage ansvar for dine opgaver
  • Har gode samarbejdsevner
  • Er positivt indstillet over for kirkens arbejde
  • Har et venligt og imødekommende væsen overfor besøgende i vore kirker samt på vores kirkegårde
  • Har kørekort og mulighed for egen transport mellem arbejdspladserne
     

Til gengæld kan vil tilbyde:

  • En masse frisk luft og en dejlig fri arbejdsplads med gode kollegaer
  • En selvstændig stilling med stor indflydelse på egen hverdag
  • Ansættelse, hvor arbejdet foregår ved to forskellige kirker og kirkegårde

Ansættelse sker ved Årslev-Sdr. Højrup Sogns Menighedsråd, beliggende Gl. Byvej 28A, 5792 Årslev.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

En graver uden gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 311.852,97 kr. – 372.232,07 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 311.852,97 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).

En graver med gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 2.  Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.862,63 kr. – 387.424,50 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 319.056,22 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er – ved ansættelse på 30 timer ugentligt -  21.071,15 kr. (løngruppe 1) / 21.557,85 kr. (løngruppe 2) månedligt (nutidskroner). Hertil kommer rådighedstillæg.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Julie Bækkelund
på telefonnummer 30935752/mail 7740fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7740fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 19/10-2023.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 44 eller 45.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Faaborg-Midtfyn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Årslev-Sønder Højrup Menighedsråd, Sdr. Højrupvejen , 5750 Ringe

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5913013

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet