Pædagog søges til Årslev Børnehave og Vuggestue

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Pædagog søges til Årslev Børnehave og vuggestue, 35 timer om ugen.

Tiltrædelse 1. april 2024 eller efter aftale.

Årslev Børnehave og vuggestue søger en pædagog til vores børnehavegruppe.

Vi er et velfungerende og attraktivt børnehus, som søger en energifyldt og fagligt funderet pædagog, der ønsker at skabe udviklende øjeblikke for børn i alderen 3-6 år.

Lidt om os: Vi er en selvejende integreret daginstitution med ca. 42 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Vi arbejder tæt med vores bestyrelse, som er vores arbejdsgiver.

Vi er beliggende i Årslev lige syd for Odense i dejlige fysiske omgivelser. God plads indendørs og en meget stor naturlegeplads.

Vi er fysisk opdelt i en vuggestue gruppe; Trilleærten og 2 børnehavegrupper; Løbelinsen og Springbønnen, hvor børnene er aldersintegreret. Vi har en overgangsgruppe fra vuggestue til børnehave og en for kommende forårs-sfo børn.

Vi har madordning og faste daglige aktiviteter inden for madlavning, hvor børn og voksne deltager aktivt.

Vi har ugentlige aktiviteter med fokus på motorik og udeliv, hvor det at blive beskidt, lave bål og lege aktivt med børnene er en naturlig del af vores pædagogik.

Som pædagog har man fast planlagt forberedelsestid samt møder til faglig fordybelse og refleksion med kollegaer.

Faglige kvalifikationer:

Vi søger en uddannet pædagog, som sætter en dyd i at skabe trygge pædagogiske rammer med barnet i centrum.

Som pædagog i vores hus vil du, i samarbejde med dine kollegaer være med til at skabe, udvikle og evaluere på de pædagogiske læringsmiljøer.

Du kan arbejde skriftligt og systematisk med ansvar for forældresamtaler, samarbejde med konsulenter i kommunen og i udarbejdelse af skriftlige miniprojekter, som beskriver arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Du vil desuden have ansvar for følgende områder:

- Forældresamtaler og udarbejdelse af skriftligt materiale til brug ved samtalen.

- Være i tæt samarbejde med faglige konsulenter.

- Det skriftlige arbejde med den pædagogiske læreplan.

- Videndeling med forældrene, ex. via skriftlige opslag på Aula, mundtlige praksisfortællinger og ved årlige forældremøder, hvor personalet holder faglige oplæg med fokus på børnenes hverdag, udvikling, læring og trivsel.

Personlige kompetencer:

Vi søger en engageret medarbejder, som vægter samarbejdet på alle niveauer højt.

Du udstråler en sund livsglæde og er en tydelig rollemodel.

Du værdsætter struktur i dit arbejde og så er du velformuleret i dit skriftlige arbejde samt velreflekteret over de pædagogiske læringsmiljøer.

Du kan arbejde selvstændigt og på eget initiativ igangsætte pædagogiske aktiviteter for børnene.

Du er løsningsorienteret, når du udfordres i din opgaveløsning, og kan bede om hjælp og sparring hos dine kollegaer eller leder.

Du vægter forældresamarbejdet højt og har en naturlig nysgerrighed i mødet med den enkelte forældre.

Trivsel i medarbejdergruppen er vigtigt for os. Vi har en høj social kapital med fokus på medinddragelse og et godt arbejdsmiljø. Vi mener, at dialog er en forudsætning for at lykkes, og er vigtigt for at vi sammen kan udvikle vores pædagogiske praksis.

Alle medarbejdere forventes at arbejde med afsæt i vores værdigrundlag samt i bestyrelsens fastsatte principper, som løbende evalueres og tilpasses vores hverdag og børnegruppens behov.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Det praktiske:

Ansøgningen skal være os i hænde senest 31/1 2024.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 5.

Du kan læse mere om vores børnehave og vuggestue på vores hjemmeside.

https://www.fmk.dk/borger/boern-og-familie/pasning-0-6-aar/overblik-over-pasningsmuligheder/boernehaver-og-vuggestuer/selvejende-institutioner/aarslev-boernehave-og-vuggestue/

Der bliver indhentet børneattest og straffeattest på den der ansættes.

Ansøgningen bedes sendt på mail til leder Dorte Bendixen på dobe@fmk.dk

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Faaborg-Midtfyn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Årslev Børnehave og Vuggestue, Birkelundsvej , 5792 Årslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5954935

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet