Socialrådgivere til Kriminalforsorgen, Institution Midtfyn

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til, gennem din socialfaglige viden og gode samarbejdsevner, at medvirke til at bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet? Så har du nu muligheden for at blive socialrådgiver i Institution Midtfyn.

Institution Midtfyn søger et antal socialrådgivere til tidsbegrænsede stillinger:

 • 1 socialrådgiver til et barselsvikariat til en stilling delt mellem Svendborg Arrest og Assens Arrest
 • 2 socialrådgivere til tidsbegrænsede stillinger af 1 års varighed til Søbysøgård fængsel. Det vil evt. være mulighed for forlængelse.
Der er tale om 3 fuldtidsstillinger, som ønskes besat pr. 1. marts 2024 eller snarest muligt.

Socialrådgiverne varetager den sociale og kriminalforsorgsmæssige sagsbehandling omkring den indsatte, herunder behandling af bl.a. prøveløsladelse, udgang og udslusning.

Du bliver en del at et fagligt fælleskab på i alt 10 dygtige socialrådgiver fordelt på de forskellige matrikler i Institution Midtfyn.

Dine arbejdsopgaver:

 • Koordinering af den socialfaglige indsats i samarbejde med klienter og øvrigt personale
 • Udarbejdelse af LS/RNR screeninger såfremt du er certificeret
 • Udarbejdelser af handleplaner på klinterne samt afholdelse af modtagelsessamtaler
 • Kvalitetssikring og udarbejdelse af indstillinger forud for drøftelse på møder f.eks. udgang og prøveløsladelser og indsættelser
 • Tæt samarbejde med vores misbrugsbehandling i arresten
 • Sparring med det øvrige personale vedrørende socialfaglige indsatser
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere herunder misbrugsbehandlere og terapeuter
Vi for forventer du:

 • Er uddannet socialrådgiver, gerne med viden og erfaring fra socialfagligt arbejde
 • Har en god kontakt- og indlevelsesevne, kombineret med evnen til at være konfronterende og grænsesættende
 • Kan arbejde systematisk, målrettet og helhedsorienteret
 • Besidder selvstændighed og er afklaret med myndighedsrollen
 • Er positiv og har humoristisk sans, også når der skal arbejdes hurtigt
 • Har gode samarbejdsevner og er velformulerende i skrift og tale
 • Har kendskab til IT på brugerniveau
Vi tilbyder:

 • En anderledes arbejdsplads hvor der ikke er 2 dage er ens
 • Mulighed for indflydelse på rammerne for eget arbejde
 • Et alsidigt og udfordrende arbejde i et utraditionelt miljø
 • Et fagligt forum hvor socialrådgivernes faglighed er i fokus
 • Et krævende og udviklende job
 • Lydhørhed overfor nye ideer, metoder og initiativer
 • Faglig vejledning og kollegial støtte
 • Flextidsordning
Kvalifikationer:

 • Det forventes, at du har erfaring med at yde socialfaglig bistand inden for det sociale område
 • Det er desuden fordelagtigt med erfaring i opgaver med tværfaglig koordination, hvor erfaring med at arbejde med udsatte grupper er en fordel, ligesom der gerne ses erfaring fra enten fængsel eller arrest, men der er ikke et krav
Hvem er vi:
Institution Midtfyn består af Søbysøgård Fængsel, Ringe Fængsel og Kværndrup Udslusningsfængsel samt Assens Arrest og Svendborg Arrest.

Assens Arrest har 27 pladser og Svendborg Arrest har 24 pladser. Begge arrester bliver fortrinsvis brugt til varetægtsarrestanter, men varetager også socialfagligt arbejde for afsoner i forbindelse med fuldbyrdelse samt overførsler mellem institutionerne.

Søbysøgård Fængsel har en samlet kapacitet på 181 pladser, fordelt på 139 åbne og 42 lukkede pladser. I Søbysøgårds åbne fængsel er der tre almindelige fællesskabsafdelinger med plads til ca. 35 indsatte på hver afdeling og en uddannelsesafdeling med plads til 31 indsatte.
Søbysøgård Fængsel har også afdeling Figaro, som er en åben ungeafdeling med plads til 5 indsatte i alderen 15–17 år.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for socialrådgivere i staten og er omfattet af aftale om Ny løn.

For alle 3 stillinger vil arbejdstiden være 37 timer ugentligt med ansættelse pr. 1. marts 2024.

For barselsvikariatet i Svendborg og Assens Arrest forventes ansættelsen at løbe frem til den 15. november 2024.

For de 2 tidsbegrænsede stillinger til Søbysøgård Fængsel vil ansættelsen være af 1 års varighed, med mulighed for forlængelse.

Ansættelsesrådet er Kriminalforsorgen.
Arbejdsstedet er for barselsvikariatet delt mellem Svendborg Arrest, Tinghusgade 41, 5700 Svendborg og Assens Arrest, Toftevej 29, 5610 Assens.
Arbejdsstedet er for de 2 tidsbegrænsede stillinger i Søbysøgård Fængsel, Søvej 27, Nr. Søby, 5792 Årslev.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Assens og Svendborg Arrest: Fg. Enhedschef Allan Ryberg-Lyholm, tlf. 7255 3886.
Søbysøgård Fængsel: Enhedschef Annette Lysgaard, tlf. 7255 3849.

Du søger stillingen via linket "søg stillingen".
Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest den 31 december 2023.
Bemærk: Din ansøgning skal gerne mærkes med, hvilken af stillingerne du søger: ’Socialrådgiver til Svendborg og Assens Arrest’ eller ’Socialrådgiver til Søbysøgård Fængsel’.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i løbet af uge 3, 2024.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser, samt indhente reference.
Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation, f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Læs mere om Kriminalforsorgen på www.kriminalforsorgen.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Faaborg-Midtfyn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Søbysøgård Fængsel, Søvej, 5792 Årslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5955410

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet