To dygtige pædagoger søges til inkluderende læringsmiljøer hos Carl Nielsen-skolen

Profilbillede
dato

Carl Nielsen-skolen Lumbyvej 64 5792 Årslev
                               Tlf. 72533780 mail cns@fmk.dk
__________________________________________________________________________

To dygtige pædagoger søges.

Vi søger to dygtige pædagoger til Carl Nielsen-skolen på 37 timer. Du skal kunne se dig ind i den samlede opgave og bidrage positivt til skolens liv og udvikling. Du skal kunne se en fordel i at arbejde inkluderende og fællesskabsorienteret – både som medarbejder og kollega. Hos os vil vi vores skole og er stolte af at arbejde her.
Stilling 1: Du vil arbejde i vores lokale specialtilbud, lokal 2, som er en del af Faaborg-Midtfyn kommunes Fællesskabende læringsmiljøer. Her er de ældste elever inkluderet i almen og bliver understøttet af et lærer/pædagogteam sammen med dig. Relationer, Co-teaching, mentalisering, konflikthåndtering, samarbejdsevner, blik for både individ og fællesskab er bærende kompetencer vi kan bruge.
Stilling 2: Du vil arbejde i vores nye, centrale specialklasse, som er et visiteret specialklassetilbud.
For begge stillingernes vedkommende vil der tillige være timer i skolefritidsordningen. I år er der igangsat en stor omstrukturering af SFO-en med udvikling af fritidspædagogikken. Børnene er delt i basisgrupper, og vi kan også arbejde på tværs af grupperne med aktiviteter og værksteder.
Brænder du for en SFO-koordinator-opgave eller at være praktikvejleder, er dette en fordel.
Vi vægter høj pædagogisk faglighed og en forståelse og interesse i at arbejde med overgange. Vi arbejder helhedsorienteret og ser det unikke i hvert enkelt barn, som er elev her hos os. Vi er på Carl Nielsen-skolen optaget af deltagelsesmuligheder og hvordan vi kan udvikle den enkelte elev i at opnå flest muligt succeser i sin hverdag ud fra en anerkendende tilgang og et inkluderende mindset. Du skal kunne se en værdi i fællesskabende læringsmiljøer med blik for overgange, da almendelen har et tæt samarbejde med skolens lokale og centrale specialtilbud.

Vi søger uddannede pædagoger, der har:

  • Erfaring med det specialiserede område og trives godt i det
  • Erfaring med SFO og optagethed af fritidspædagogikken
  • Er engageret, ansvarsbevidst, fleksibel og har humoristisk sans
  • Har pædagogisk overblik, og kan se muligheder frem for begrænsninger
  • Er en tydelig og troværdig voksen, der har en alsidig pædagogisk værktøjskasse
  • Indgår i et positivt og konstruktivt samarbejde med forældre, kolleger og ledelse
  • Bidrager aktivt i samarbejdet i teamet og mellem almen, specialrækken og SFO
  • Er optaget af deltagelsesmuligheder for alle børn og børnefællesskaber
Carl Nielsen-skolen er en folkeskole med undervisning fra 0.-9. årgang, samt specialklasser.
Skolen har ca. 430 børn, og med en enkelt undtagelse på 7. årgang, er vi en to-sporet skole.
Skolens SFO har ca. 160 børn fordelt med SFO for 0.-3. årgang og SFO2/Juniorklub for 4. -6. klasse.
Nr. Lyndelse ligger ca. 8 km. syd for Odense og har gode busforbindelser til Odense og Fåborg.
På Carl Nielsen-skolen er forhold som trivsel / tryghed og faglige krav hinandens forudsætninger. Personalet arbejder i afdelingsteam. Hverdagen er præget af godt humør og en stor vilje til at få skolen til at fungere optimalt. Medarbejdernes arbejdsrum er indrettet med arbejdsplads til hver enkelt.
Flere målinger har vist både stor trivsel for elever og personale, samt ikke mindst en stor forældretilfredshed. Vi har bl.a. derfor en positiv forældrekreds og et godt kollegialt samarbejde med stor ansvarsfølelse for skolens hverdag og den pædagogiske udvikling.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved skoleleder Bettina Greve på 72534081 eller afdelingsleder Eva Runge på 72534083.
Ansøgningsfrist er tirsdag d. 6. august 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 8. august 2024.
Interesserede er meget velkomne til at ringe for uddybning af stillingerne fra d. 5. august. Se i øvrigt https://carlnielsenskolen.aula.dk/

Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst. Interesserede bedes sende ansøgningen elektronisk gennem Faaborg Midtfyn Kommunes rekrutteringssystem.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Faaborg-Midtfyn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Faaborg-Midtfyn Kommune, Lumbyvej 64, 5792 Årslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6079144

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet